Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

OBS! Studieplanerna ändras läsåret 2018-2019 i alla ämnen. Samtidigt ändrar alla fördjupade kurser omfattning och blir antingen 5 eller 10 sp.

De nya studieplanerna är mera flexibla än de nuvarande och inga nya obligatorier införs. Studieplanerna och kursutbudet för 2018-2019 publiceras i Weboodi i mitten av april, planera dina studier för nästa läsår först då!

Kod och namnsp            sv            ÄmneFunktioner
 0180VASA Studieplan för biämnesstuderande i entreprenörskap och företagsledning (VASA) 
25Entreprenörskap och företagsledning, Vasa
 00180VASA Studieplan för huvudämnesstuderande i entreprenörskap och företagsledning, kandidatexamen (VASA) 
60Entreprenörskap och företagsledning, Vasa
 000180VASA Studieplan för huvudämnesstuderande i entreprenörskap och företagsledning, magisterexamen (VASA) 
60Entreprenörskap och företagsledning, Vasa