Guidens Företagsledning och organisation, Helsingfors, 2017-18 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

OBS! Studieplanerna ändras läsåret 2018-2019 i alla ämnen. Samtidigt ändrar alla fördjupade kurser omfattning och blir antingen 5 eller 10 sp.

De nya studieplanerna är mera flexibla än de nuvarande och inga nya obligatorier införs. Studieplanerna och kursutbudet för 2018-2019 publiceras i Weboodi i mitten av april, planera dina studier för nästa läsår först då!

Ämnets studieplan ändras från och med läsåret 2017-2018. Se kommentarerna för huvudämnesstuderande nedan.

Kandidatexamen

Kandidatstuderande som saknar kursen Managing negotiations och hade tänkt avlägga den i P2 2017, kan ta i P2 2017 en av följande tre kurser:


Magisterexamen

Magisterstuderande som har avlagt före slutet av läsåret 2016-2017 alla kurser som krävs i den gamla studieplanen men saknar ännu Forskningsmetoder och Seminarium, kan fortsätta enligt den gamla planen.

Magisterstuderande som har avlagt alla andra kurser utom Forskningsmetoder och Seminarium + 1-2 kurser i ämnet FLO, avlägger kurs/kurser 22003 Business Ethics eller/och 2292 Organisation and Organising.

De som har avlagt alla andra kurser utom Forskningsmetoder och Seminarium + 1-2 kurser, men har redan avlagt kurserna 22003 Business Ethics och 2292 Organisation and organising, ska kontakta huvudämneansvarig Virpi Sorsa i god tid för att komma överens om vilken/vilka kurs(er) ersätter de 1-2 kurser som saknas.

Alla andra studerande fortsätter studierna enligt den nya studieplanen. (OBS! Kolla vilka nya kurser ersätter kurser som du har redan avlagt. Du behöver inte att gå om dem.)

Kod och namnsp            sv            ÄmneFunktioner
 0220HFORS Studieplan för biämnesstuderande i företagsledning och organisation (HFORS)  
25Företagsledning och organisation, Helsingfors
 00220HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i företagsledning och organisation, kandidatexamen (HFORS) 
60Företagsledning och organisation, Helsingfors
 000220HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i företagsledning och organisation, magisterexamen (HFORS) 
90Företagsledning och organisation, Helsingfors