Guidens Handelsrätt, Vasa, 2019-20 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)Kod och namnsp            sv            ÄmneFunktioner
 0370VASA Studieplan för biämnesstuderande i handelsrätt (VASA) 
25Handelsrätt, Vasa
 00370VASA Studieplan för huvudämnesstuderande i handelsrätt, kandidatexamen (VASA) 
60Handelsrätt, Vasa
 000370VASA Studieplan för huvudämnesstuderande i handelsrätt, magisterexamen (VASA) 
90Handelsrätt, Vasa