Guidens Handelsrätt, Helsingfors, 2019-20 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)Kod och namnsp            sv            ÄmneFunktioner
 0370HFORS Studieplan för biämnesstuderande i handelsrätt (HFORS) 
25Handelsrätt, Helsingfors
 00370HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i handelsrätt, kandidatexamen (HFORS) 
60Handelsrätt, Helsingfors
 000370HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i handelsrätt, magisterexamen (HFORS) 
90Handelsrätt, Helsingfors