Guidens Nationalekonomi, Helsingfors, 2019-20 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)Kod och namnsp            sv            ÄmneFunktioner
 0260HFORS Studieplan för biämnesstuderande i nationalekonomi (HFORS) 
25Nationalekonomi, Helsingfors
 00260HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i nationalekonomi, kandidatexamen (HFORS) 
60Nationalekonomi, Helsingfors
 000260HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i nationalekonomi, magisterexamen (HFORS) 
90Nationalekonomi, Helsingfors