Guidens Marknadsföring, Vasa, 2019-20 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)Kod och namnsp            sv            ÄmneFunktioner
 0230VASA Studieplan för biämnesstuderande i marknadsföring (VASA) 
25Marknadsföring, Vasa
 00230VASA Studieplan för huvudämnesstuderande i marknadsföring, kandidatexamen (VASA) 
60Marknadsföring, Vasa
 000230VASA Studieplan för huvudämnesstuderande i marknadsföring, magisterexamen (VASA) 
90Marknadsföring, Vasa