Guidens Marknadsföring, Helsingfors, 2019-20 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)Kod och namnsp            sv            ÄmneFunktioner
 0230HFORS Studieplan för biämnesstuderande i marknadsföring (HFORS)  
25Marknadsföring, Helsingfors
 00230HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i marknadsföring, kandidatexamen (HFORS) 
60Marknadsföring, Helsingfors
 000230HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i marknadsföring, magisterexamen (HFORS) 
90Marknadsföring, Helsingfors