Guidens Logistik och samhällsansvar, Helsingfors, 2019-20 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)Kod och namnsp            ÄmneFunktioner
 0380HFORS Studieplan för biämnesstuderande i logistik och samhällsansvar (HFORS) 
25Logistik och samhällsansvar, Helsingfors
 000380HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i logistik och samhällsansvar, magisterexamen (HFORS) 
90Logistik och samhällsansvar, Helsingfors