Guidens Entreprenörskap och företagsledning, Helsingfors, 2019-20 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)Kod och namnsp            sv            ÄmneFunktioner
 0180HFORS Studieplan för biämnesstuderande i entreprenörskap och företagsledning (HFORS) 
25Entreprenörskap och företagsledning, Helsingfors
 00180HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i entreprenörskap och företagsledning, kandidatexamen (HFORS) 
60Entreprenörskap och företagsledning, Helsingfors
 000180HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i entreprenörskap och företagsledning, magisterexamen (HFORS) 
90Entreprenörskap och företagsledning, Helsingfors