Guidens Företagsledning och organisation, Helsingfors, 2019-20 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)Kod och namnsp            sv            ÄmneFunktioner
 0220HFORS Studieplan för biämnesstuderande i företagsledning och organisation (HFORS)  
25Företagsledning och organisation, Helsingfors
 00220HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i företagsledning och organisation, kandidatexamen (HFORS) 
60Företagsledning och organisation, Helsingfors
 000220HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i företagsledning och organisation, magisterexamen (HFORS) 
90Företagsledning och organisation, Helsingfors