Guidens Företagsledning och organisation, Vasa, 2019-20 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)Kod och namnsp            sv            ÄmneFunktioner
 0220VASA Studieplan för biämnesstuderande i företagsledning och organisation (VASA) 
25Företagsledning och organisation, Vasa
 00220VASA Studieplan för huvudämnesstuderande i företagsledning och organisation, kandidatexamen (VASA) 
60Företagsledning och organisation, Vasa
 000220VASA Studieplan för huvudämnesstuderande i företagsledning och organisation, magisterexamen (VASA) 
90Företagsledning och organisation, Vasa