Guidens Finansiell ekonomi, Helsingfors, 2019-20 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)Kod och namnsp            sv            ÄmneFunktioner
 0170HFORS Studieplan för biämnesstuderande i finansiell ekonomi (HFORS)  
25Finansiell ekonomi, Helsingfors
 00170HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i finansiell ekonomi, kandidatexamen (HFORS) 
60Finansiell ekonomi, Helsingfors
 000170HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i finansiell ekonomi, magisterexamen (HFORS)  
90Finansiell ekonomi, Helsingfors
 000360HFORS Studieplan för huvudämnesstuderande i finansiell ekonomi, statistik som inriktning, magisterexamen (HFORS) 
90Statistik, Helsingfors