Guidens Finansiell ekonomi, Vasa, 2019-20 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)Kod och namnsp            sv            ÄmneFunktioner
 0170VASA Studieplan för biämnesstuderande i finansiell ekonomi (VASA) 
25Finansiell ekonomi, Vasa
 00170VASA Studieplan för huvudämnesstuderande i finansiell ekonomi, kandidatexamen (VASA) 
60Finansiell ekonomi, Vasa
 000170VASA Studieplan för huvudämnesstuderande i finansiell ekonomi, magisterexamen (VASA) 
90Finansiell ekonomi, Vasa