Kurserna och tenterna


21217-V, Advanced Internship in Accounting I, Vaasa, 5 sp
Kod 21217-V Undervisningsspråk engelska
Namn Advanced Internship in Accounting I, Vaasa Kortnamn InternshAccI,Vaasa 
Omfattning 5 sp  Ansvarig enhet Redovisning, Vasa 
Typ Kurs  Bedömning poäng (0-100), godkänd 
Tid 18.05.2020 -31.07.2020 Tilläggsuppgifter  
Kursen riktad till:
Uppgifterna senast ändrade

Beskrivningar
Inga beskrivningsuppgifter

Välj de kurser och tenter du vill anmäla dig till:
Anmälning
Kurs  Lärare
Tid och plats
Antal
0/-
Anm.tid
01.12.19 klo 12.00-
15.07.20 klo 23.59
Advanced Internship in Accounting I, Vaasa
18.05.-31.07.20
     -