Kurserna och tenterna


21217-V, Advanced Internship in Accounting I, Vaasa, 5 sp
Kod 21217-V Undervisningsspråk engelska
Namn Advanced Internship in Accounting I, Vaasa Kortnamn InternshAccI,Vaasa 
Omfattning 5 sp  Ansvarig enhet Redovisning, Vasa 
Typ Kurs  Bedömning poäng (0-100), godkänd 
Tid 01.08.2019 -31.08.2019 Tilläggsuppgifter  
Kursen riktad till:
Uppgifterna senast ändrade

Beskrivningar
Inga beskrivningsuppgifter

Välj de kurser och tenter du vill anmäla dig till:
Anm.tid
Anmälning
Kurs  Lärare
Tid och plats
Anm.tiden slut 01.08.19 klo 12.00-
25.08.19 klo 23.59
Anm. Ta bort Antal
0/-
Advanced Internship in Accounting I, Vaasa
01.08.-31.08.19
     -, plats