Studieperiod

Visa kurserna och tenterna
5623-1B-V Swedish as a Foreign Language 1B - Svenska som främmande språk 1B, 2 sp 
Kod 5623-1B-V  Giltighet 01.01.1950 -
Namn Swedish as a Foreign Language 1B - Svenska som främmande språk 1B  Förkortning Swed 1B,Vaasa 
Omfattning2 sp  Föråldringstid 10 år
TypSpråkstudier Läroämne560 Studier i språk och affärskommunikation: Svenska 
SlagStudieperiod  Timantal  
Studierätt   BedömningStandardskala 
Rekom. prestationstid 
   
Ansvarig enhet Språk: Svenska, Vasa 

Examinator
Namn
Enberg, Caroline 

Beskrivning
Kursbeskrivning 

This is a beginner’s course in Swedish with target level CEFR A1. Exchange students and master students are welcome! The language of instruction is English and partly Swedish.

 
Lärandemål 

You have basic knowledge of Swedish language and can use the language in simple everyday situations.

 
Efter avlagd kurs kan du 
  • describe the most central content of very simple, short texts on familiar matters
  • write simple, short texts about personal details such as where you live, your family or about your studies
  • use familiar everyday expressions and basic phrases to introduce and describe yourself
  • ask and answer simple questions about personal details and interact in a simple way provided the other person talks slowly and clearly and is prepared to help
  • use the most elementary grammatical constructions in written and oral communication.
 
Kurskategori 

Online course

 
Förkunskaper 

Course Swedish as a foreign language 5623-1A-V

 
Studerandes totala arbetsmängd 

53 hours divided into
Scheduled (contact) hours: 28 hours
Non-scheduled work: 25 hours

 
Undervisningsformer 

Classroom lessons (online) and self-studies, with min. of 80 % mandatory attendance. Be present at the first week of teaching to confirm your participation in the course.

 
Litteratur och undervisningsmaterial 

Teacher’s material and selected parts of:

• Keränen, M., Lindroos, C. & Peltola, K. (2018): Vi ses! Svenska för nybörjare. Helsinki: Otava.

 
Examination och bedömning 

Written exam 60 % (during the course)
Oral exam 20 % (during the course)
Classroom activity (online) and homework 20 %

 
Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten) 

Open university quota: 10
Quota for JOO-students: 10

 
Ytterligare information 

One group in P2.

 


Pågående och kommande undervisning (anmälan kräver inloggning och giltig studierätt)
Funktionerna Namn Typ sp Kursansvarig Tidtabell
Anmälningstiden är slut Swedish as a Foreign Language 1B - Svenska som främmande språk 1B, Vaasa  Kurs  Enberg, Caroline 
25.10.21 -10.12.21 -

Kommande tenter
Inga tenter