Study module

Show courses or exams
2620 Master's Thesis, 30 cr 
Code 2620  Validity 01.01.1970 -
Name Master's Thesis  Abbreviation Master's Thesis 
Credits30 cr  Date of expiry 7 years
TypeAdvanced studies Subject260 Economics 
KindMagisteravhandling  Hours  
Study right   GradingStandard Scale 
Recommended time 
Organisation Economics, Helsinki 

Description
Course Description 

Du utarbetar ett självständigt akademiskt slutarbete.

 
Learning Goal 

Du har förmåga att vetenskapligt analysera och lösa problem inom ämnesområdet och formulera dig i skrift i akademiska sammanhang.

 
After completing the course, you will be able to 
  • visa att du har fördjupade kunskaper i huvudämnet
  • på ett analytiskt och kritiskt sätt använda begrepp och teorier inom huvudämnet för att analysera problem
  • välja och använda relevanta metoder
  • systematiskt analysera och kritiskt granska vetenskapliga arbeten
  • söka olika typer av information och bedöma kvaliteten hos olika informationskällor
  • visa god förmåga att i skrift presentera och analysera vetenskapliga rön samt formulera egna slutsatser
  • relatera ditt arbete till ett samhälleligt sammanhang
  • använda information på ett etiskt riktigt sätt
 
Total Student Workload 

801 timmar fördelat på
schemalagt arbete: 0 timmar
icke-schemalagt arbete: 801 timmar

 
Assessment 

Avhandling pro gradu 100 %

 


Courses now and in the future (registration requires login and a valid study right)
no courses

Future exams
no exams