Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina


Kodsjunkande Namnsjunkande Omfattning Ämnesjunkande Funktionerna
5634 Each one teach one - Svenska 2 sp  Språk: Svenska, Helsingfors Sök undervisning 
5625 Litteraturkurs i svenska 4 sp  Språk: Svenska, Helsingfors Sök undervisning 
5650 Mötesteknik - Kokoustekniikka 3 sp  Språk: Svenska, Helsingfors  
5645 Repetitionskurs i svensk grammatik I 2 sp  Språk: Svenska, Helsingfors  
5623-A Swedish as a Foreign Language I 3 sp  Språk: Svenska, Helsingfors  
5623-B Swedish as a Foreign Language II 3 sp  Språk: Svenska, Helsingfors  
5623-C Swedish as a Foreign Language III: Swedish with a cultural twist 3 sp  Språk: Svenska, Helsingfors  
5623-D Swedish as a Foreign Language IV: Swedish at work 3 sp  Språk: Svenska, Helsingfors  
5643-1 Svenska som andraspråk: Muntlig kommunikation 2 sp  Språk: Svenska, Helsingfors  
5643-2 Svenska som andraspråk: Skriftlig kommunikation 4 sp  Språk: Svenska, Helsingfors  
5649 Svenska som modersmål: fördjupad kurs 2-6 sp  Språk: Svenska, Helsingfors Sök undervisning 
5642-1 Svenska som modersmål: Muntlig kommunikation 2 sp  Språk: Svenska, Helsingfors Sök undervisning 
5642-2 Svenska som modersmål: Skriftlig kommunikation 4 sp  Språk: Svenska, Helsingfors  
5628 Vetenskapligt skrivande 2 sp  Språk: Svenska, Helsingfors  
5642 Vetenskapligt skrivande II 2 sp   
5629 Övertyga din publik 4 sp  Språk: Svenska, Helsingfors