Guidens Ryska, Helsingfors, 2018-19 uppgifterÄmnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

Ryska kan läsas som enskilda kurser eller som ett biämne inom kandidat- eller magisterexamen i Helsingfors.

Läs mera om ämnet ryska på Hankens webb.