Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieobjekten (admin.anv.)

I denna handbok visas undervisningsutbudet som Hankens Öppna universitet i Vasa erbjuder läsåret 2017-2018. Anmälan sker via Öppna universitetet.


Deltagandet i kurser via Öppna universitetet är avgiftsbelagt.

Hankens Öppna universitet erbjuder alla intresserade utbildning på universitetsnivå inom det ekonomisk-merkantila området. Kurserna är öppna för alla vuxna och inga formella krav ställs på tidigare utbildning
•Kurser på grundnivå är lämpade för alla, däremot kräver deltagande i kurs på högre nivå (ämnes- och fördjupade studier) ofta insikter i ämnet.
•Undervisningen vid Öppna universitetet sköts i huvudsak av Hankens egna lärare och kursprogrammet planeras och arrangeras i samarbete med institutionerna.
•Kursutbudet består dels av Öppna universitetets egna kvällskurser dels av kurser inom högskolans ordinarie undervisning dagtid med kvotplatser för Öppna universitetets studerande.
•Studier vid Öppna universitetet berättigar inte till FPA:s studiestöd.