Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieobjekten (admin.anv.)

Den här handboken innehåller kurser som du kan avlägga i augusti 2017 före höstterminens traditionella undervningsperioder (P1-2) börjat.

De här sommarkurserna räknas till läsåret 2017-2018, notera det bl.a. med tanke på studiestödet.

Du kan anmäla dig till sommarkurserna i den här handboken oberoende av studieort, dvs. också du som har studierätt i Vasa kan anmäla dig till dessa kurser i Helsingfors.