Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

Corporate Governance is an outgoing specialisation in Helsinki. It no longer takes new students.