Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

Finance and Accounting is a specialisation offered in Helsinki, containing two tracks.