Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

General Management is a specialisation offered in Vaasa, containing three tracks.