Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

Engelska kan läsas som enskilda kurser eller som ett biämne inom kandidat- eller magisterexamen i Helsingfors.

Inom kandidatexamen är kursen 5167 Business Communication ett obliagtoriskt krav.

Inom magisterexamen rekommenderas kurserna 51003 Academic Writing: Apprenctice level och 51004 Mastering Academic Writing.

Läs mera om ämnet engelska på Hankens webb.