Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

Engelska kan läsas som enskilda kurser eller som ett biämne inom kandidat- eller magisterexamen i Vasa.

Inom kandidatexamen är kurserna 51001-V + 51002-V Business Communication (sammanlagt 6 sp) ett obligatoriskt krav.

Inom magisterexamen rekommenderas kursen 5160-V Academic Writing.

Läs mera om ämnet engelska på Hankens webb.

Bekanta dig med presentationsvideon om engelska som biämne i Vasa.