Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

Svenska kan läsas som enskilda kurser eller som ett biämne i kandidat- eller magisterexamen i Vasa.

Inom kandidatexamen är en muntlig samt en skriftlig kurs svenska (sammanlagt 6 sp) ett obligatoriskt krav.

Läs mera om ämnet svenska på Hankens webb.