Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

Spanska kan läsas som enskilda kurser eller som ett biämne i kandidat- eller magisterexamen i Helsingfors.

Läs mera om ämnet spanska på Hankens webb.