Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieobjekten (admin.anv.)

Spanska kan läsas som en nybörjarkurs i Vasa.

Läs mera om ämnet spanska på Hankens webb.