Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

Franska kan läsas om enskilda kurser eller som ett biämne inom kandidat- eller magisterexamen i Helsingfors.

Läs mera om ämnet franska på Hankens webb.