Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

Finska kan läsas som enskilda kurser eller som ett biämne i kandidat- eller magisterexamen i Vasa.

Inom kandidatexamen ska kurserna Kirjallinen yritysviestintä samt Suullinen yritysviestintä (sammanlagt 6 sp).

Läs mera om ämnet finska på Hankens webb.