Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieobjekten (admin.anv.)

I denna handbok finns kurserna som Hanken erbjuder via öppna universitetet i Helsingfors. Kurserna är avgiftsbelagda och kräver skild anmälan.

OBS! Anmälan till dessa kurser via Öppna universitetet sker endast via anmälningstjänsten på Hankens webb.