Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

Financial Analysis and Business Development is a English master's specialisation offered in Helsinki, containing three tracks.