Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

Business and Management is a English master's specialisation offered in Helsinki, containing three tracks.