Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieplanerna Studieobjekten (admin.anv.)

Corporate Responsibility är en tvärvetenskaplig studiehelhet som du kan läsa som biämne inom kandidat- eller magisterexamen i Helsingfors.

Läs mera om modulen på Hankens webb (på engelska).