Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieobjekten (admin.anv.)

Den här handboken innehåller kurser som du kan avlägga i maj-juli 2020 efter att vårterminens traditionella undervningsperioder (P3-4) slutat.

Du kan anmäla dig till sommarkurserna i den här handboken oberoende av studieort, men märk att praktikkurser kan du bara avlägga i ditt huvudämne.