Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieobjekten (admin.anv.)

I den här handboken finns samlat kurser som kan avläggas helt på distans via nätet. Kurserna är gemensamma för Helsingfors och Vasa och kan tas av studerande på båda orterna.