Ämnesbeskrivning och information Kursutbudet Tentamina Studieobjekten (admin.anv.)

Studiehelheten är ett samarbetskurs mellan Umeå universitet och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa. Kursen har tre närträffar i Umeå och Vasa, och lämpar sig både för kandidat- och magisterstuderande.

Läs mera om i kursbeskrivningarna.